Cookies policyes

Ako Michelin používa cookies vo Francúzsku?

1. Čo sú cookies?

Cookie je textový súbor alebo programový prvok, ktorý zaznamenáva informácie súvisiace s prehliadaním internetu na vašom počítači. Kontroluje ho váš prehliadač a niekedy má jedinečné náhodné číslo. Môžete ho čítať, odstrániť alebo upraviť.

2. Prečo Michelin používa cookies?

Michelin neustále hľadá nové prostriedky, ako zlepšiť svoju alebo svoje internetové stránky a ponúknuť vám tie najlepšie služby. Preto Michelin používa rôzne typy cookies, ako sú uvedené nižšie, z ktorých niektoré môžu pred ich inštalovaním do počítača vyžadovať súhlas používateľa (cookies reklamného typu).

3. Ako vás Michelin informuje o cookies, ktoré používa?

Keď navštívite stránky Michelin po prvýkrát, odkaz „viac informácií“ na úvodnej lište vás odkáže na stránku, na ktorej nájdete všetky informácie o cookies používaných týmito stránkami.
V každom prípade máte nad týmito cookies kontrolu. Máte možnosť ich odmietnuť, odstrániť alebo nastaviť.

4. Ako odmietnuť a/alebo odinštalovať cookies?

Cookies môžete odinštalovať dvomi spôsobmi.
Môžete si napríklad prezrieť už nainštalované cookies vo vašom počítači cez internetový prehliadač a odstrániť ich po jednom alebo všetky naraz.

  • Prehliadač Apple Safari: možnosť „Súkromie“ v menu „Preferencie“, priestor vyhradený pre „Cookies a iné údaje z internetových stránok“;
  • Prehliadač Google Chrome: možnosť „Súkromie“ v menu „Nastavenia“, podpoložka „Nastavenia obsahu“, priestor vyhradený pre „Cookie a údaje zo stránky“;
  • Prehliadač Microsoft Internet Explorer: menu „Nástroje“, možnosť „Možnosti internetu“, potom „Všeobecné“, potom „História prehliadania“, ďalej „Nastavenia“, okno „Nastavenia dočasných internetových súborov a histórie“ a nakoniec „Zobraziť súbory“;
  • Prehliadač Mozilla Firefox: menu „Nástroje“, možnosť „Možnosti“, podpoložka „Súkromie“, funkcia „Odstrániť jednotlivé súbory cookies“.

Cookies môžete odstrániť aj manuálne podľa nasledujúceho postupu:

  • Prejdite na váš počítač a vyberte zložku Windows na disku C:\
  • Otvorte zložku „Temporary Internet Files“ a vyberte všetky súbory (Ctrl+A)
  • Kliknite na „odstrániť“

Môžete si taktiež nastaviť internetový prehliadač na blokovanie alebo prijímanie upozornenia v prípade inštalácie akýchkoľvek súborov cookie. Postup je v každom prehliadači odlišný, pokyny však nájdete v menu „Pomoc“. Nastavenie prehliadača sa môže vykonať nezávisle na každom počítači, ktorý používate na prehliadanie stránok Michelinu.

Odinštalovanie alebo zablokovanie cookies používaných stránkami Michelin vo Francúzsku môže ovplyvniť prípadne vám znemožniť používanie týchto stránok.

5. Aké typy cookies používa Michelin?

Cookies môžu byť prechodné a funkčné len po dobu prezerania stránky alebo permanentné, t.j. môžu mať dlhšiu životnosť v závislosti od životnosti, ktorá im bola priradená a nastavenia vášho internetového prehliadača. Existujú rôzne typy cookies, ktoré sa dajú zoskupiť do troch nižšie uvedených skupín.

- Cookies, ktorých jediným účelom je umožniť alebo uľahčiť elektronickú komunikáciu
Dané cookies majú za úlohu výlučne umožniť alebo uľahčiť elektronickú komunikáciu a sú potrebné na správne fungovanie internetovej stránky. Ich deaktiváciou môžu vzniknúť vážne problémy pri používaní stránky, či dokonca môže byť znemožnené využívanie služieb, ktoré ponúka. Po opustení stránky tieto cookies neuchovávajú o vás žiadne informácie. Umožňujú napríklad identifikovať počítače na zrealizovanie komunikácie, očíslovanie „paketov“ s údajmi na ich doručenie v želanom poradí, zistenie chýb pri prenose alebo strate údajov.
Funkčné cookies sú nevyhnutné na poskytovanie on-line komunikačných služieb na výslovnú žiadosť používateľa. Pre používateľa plnia špecifickú funkciu. Ak sa tieto cookies odinštalujú, nebude možné poskytovať príslušnú službu. Funkčné cookies môžu zbierať údaje osobného charakteru. Tieto údaje môžu byť v prípade niektorých cookies uložené na internetovej stránke aj mimo vášho prehliadania a môžu byť odovzdané partnerom výlučne na účely poskytovania príslušných služieb. Ide napríklad o cookies, ktoré ukladajú preferencie používateľa ako napríklad jazyk, cookies „prihlásenia používateľa“ (ktoré umožňujú identifikovať používateľa počas prezerania viacerých stránok a ktoré uchovávajú údaje len počas doby prezerania stránok) alebo cookies používané ako „nákupný košík“.

- Cookies na meranie návštevnosti
Cookies na meranie návštevnosti umožňujú rozpoznať návštevníkov počas jednotlivých návštev stránok. Tieto cookies uchovávajú len „identifikátor“ používateľa (vlastné pre každé cookie) a v žiadnom prípade sa nepoužívajú na zbieranie konkrétnych informácií o návštevníkoch stránok. Ukladajú navštívené stránky, dobu návštevy a chybové hlásenia na zlepšenie výkonnosti internetových stránok Michelin.
Cookies na meranie návštevnosti môžu inštalovať a spravovať partneri, Michelin však obmedzuje ich používanie na účely požadovanej štatistickej analýzy.

- Cookies súvisiace s cielenou reklamou a sledovačmi sociálnych sietí generované tlačidlami na zdieľanie na sociálnych sieťach
Cookies na zameriavanie a sledovanie, ktoré umožňujú tretím osobám poskytovať služby, najmä reklamného charakteru a zlepšovať ich účinnosť. Tieto cookies môžu uchovať vami navštívené internetové stránky a môžu zbierať osobné údaje, najmä IP adresu používateľovho počítača. Zozbierané informácie môžu byť zdieľané tretími osobami.
Ide napríklad o cookies, ktoré umožňujú výrobcom reklám ponúkať reklamy prispôsobené vašim záujmom na základe vášho prehliadania stránok na serveri Michelin, alebo ktoré by obmedzili opakovanie tých istých reklám. Tieto cookies si vyžadujú vaše povolenie. V takom prípade sa na prvej stránke zobrazí banner, ktorý od vás bude vyžadovať súhlas na inštaláciu týchto cookies.
Michelin a jeho dodávatelia, vrátane Google, spoločne využívajú vlastné cookies a cookies tretích strán na získanie informácií, optimalizáciu a šírenie reklamy v závislosti od návštev internetových stránok. Michelin a jeho dodávatelia taktiež využívajú tieto dva typy cookies, aby určili vzťah medzi návštevami na internete a reakciami na tieto reklamy, iné využívanie reklamných služieb a ich vzájomné interakcie. Napokon Michelin a jeho dodávatelia používajú tieto dva typy cookies na zistenie vašich záujmov a demografických údajov, aby vám mohli ponúknuť cielenú reklamu.

Michelin používa tzv. sociálne plug-iny (ďalej: tlačidlá) presmerúvajúce na sociálne siete ako Facebook, Linkedin alebo YouTube.
Počas vašej návštevy našich internetových stránok sú tieto tlačidlá štandardne deaktivované, teda neprenášajú žiadne informácie na dané sociálne siete bez vášho zásahu. Aby ste tieto tlačidlá mohli využívať, musíte ich najprv aktivovať kliknutím. Tieto tlačidlá zostávajú aktívne, až kým ich znovu nedeaktivujete, alebo kým neodstránite cookies. Viac informácií ohľadne cookies nájdete v našich informáciách o cookies. Po aktivácii systém zostaví priame spojenie so serverom vybranej sociálnej siete. Obsah tlačidla sa potom priamo prevedie zo sociálnych sietí do vášho internetového prehliadača, ktorý ich priradí k navštívenej internetovej stránke.

Po aktivácii tlačidla daná sociálna sieť môže zbierať údaje nezávisle od toho, či toto tlačidlo použijete alebo nie. Ak ste pripojení na nejakú sociálnu sieť, táto môže priradiť vašu návštevu danej internetovej stránky k vášmu používateľskému účtu. Prezeranie iných internetových stránok Michelin k tomu nebude priradené, kým neaktivujete príslušné tlačidlo aj na týchto internetových stránkach.
Ak ste registrovaní v nejakej sociálnej sieti a neželáte si, aby táto sieť vytvorila prepojenie medzi údajmi zbieranými počas vašej návštevy našej stránky a informáciami uloženými pri vašom prihlasovaní, musíte sa odpojiť od danej sociálnej siete, skôr než toto tlačidlo aktivujete.
Zdôrazňujeme, že nemáme vplyv na objem údajov zbieraných sociálnymi sieťami prostredníctvom vašich tlačidiel. Ak chcete zistiť objem zbieraných údajov a účel tohto zbierania, takisto ako aj spôsob spracovania a používania týchto informácií sociálnymi sieťami a práva a možnosti nastavení, ktorými môžete chrániť vaše súkromie, preštudujte si informácie súvisiace s ochranou údajov zverejňovaných danými sociálnymi sieťami.
Naša internetová stránka používa najmä tlačidlá nižšie uvedených sociálnych sietí:

Plug-iny pre Facebook môžete taktiež zablokovať pomocou add-on vášho prehliadača, napríklad cez možnosť „Facebook blocker“.

 

NEVYHNUTNÉ A FUNKČNÉ COOKIES

 

Meno Zaviedol Cieľ Doba trvania

Ts_activity

Ts_parcours

TS_transport

Ts_dim_e

Ts_dim_h

Ts_dim_l

MICHELIN Uložiť vyhľadávanie pneumatík v tyre selector-e návštevníka medzi jednotlivými stránkami internetovej lokality. 48 h
Toolbar_cookie   Umožňuje zistiť, či návštevník potvrdil alebo zamietol pravidlá danej stránky pre cookies. 24 h
       

 

 

 

COOKIES NA MERANIE NÁVŠTEVNOSTI

 

Meno Zaviedol Cieľ Doba trvania
idrxvr
 tmst
Xiti

Zistiť spôsob prehliadania internetovej stránky

Zbierať štatistiky o používaní internetovej stránky

169 dní

 

 

 

COOKIES NA ZAMERIAVANIE A SLEDOVANIE A STOPOVANIE SOCIÁLNYCH SIETÍ GENEROVANÝCH TLAČIDLAMI NA ZDIEĽANIE NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH

 

Meno Zaviedol Cieľ Doba trvania