Produkty

Prerezávanie a protektorovanie

-1-

PREDĹŽTE ŽIVOTNOSŤ SVOJICH PNEUMATÍK!

Kostra pneumatík MICHELIN je navrhnutá na opakované prehlbovanie a protektorovanie. Zvolením odbornej správy pneumatík vhodnej pre vaše podnikanie bezpečne optimalizujete svoju ziskovosť. A chráňte životné prostredie.

Znížte náklady na kilometer.
Prehlbovaním a protektorovaním MICHELIN Remix® dosiahnete vysoké úspory!
Prehĺbením pneumatiky sa zvýši priľnavosť až o 10% (1), kilometrová životnosť až o 25%(2) a usporia sa až 2 l paliva na 100 km(3).
Protektorovaná pneumatika vykazuje rovnaké vlastnosti ako pneumatika nová, no je približne o 40 %(4) lacnejšia a prejde rovnaký počet kilometrov.
Chráňte životné prostredie.
Ako zodpovedný profesionál šetríte palivo, suroviny a znižujete množstvo odpadu, a to vďaka niekoľkonásobnej životnosti svojich pneumatík.

  • (1)Vzhľadom na vlastnosti vykazované tými istými pneumatikami pri opotrebovaní. Referencie MICHELIN – testy uskutočnené na leštenom betóne
  • (2) Odporúčania TNPF – apríl 2013
  • (3) 1,94 l/100 km, ktoré pracovník zaznamenal v rámci porovnávacieho testu uskutočneného v júni 2007 v technologickom centre Michelin v Ladoux.
  • (4) Prehľad cien z interných zdrojov za rok 2014 a prehľad cien na internete za rok 2014 zostavený externou inštitúciou.

Prerezávanie pneumatík MICHELIN pozostáva z odstránenia 3 až 4 mm gumy zo spodu dezénu. Táto operácia sa môže vykonať na nových pneumatikách MICHELIN pre nákladné autá alebo na pneumatikách MICHELIN Remix®. Zaručuje 100 % bezpečnosť. Vďaka tejto operácii môžete optimalizovať kilometrovú výkonnosť, znížiť spotrebu paliva a navrátiť pneumatikám priľnavosť.

PROČ PROŘEZÁVAT?

PROŘEZÁNÍ PROVEDENÉ ODBORNÍKEM

PŘINÁŠÍ 3 VÝHODY PŘEPRAVNÍM SPOLEČNOSTEM
Infographie recreusage

…POKUD JE PROŘEZÁNÍ USKUTEČNĚNO ODBORNÍKEM,
NEMÁ ŽÁDNÝ VLIV NA NÁSLEDNOU PROTEKTOROVATELNOST.

Více informací : Biela kniha alebo DESIGNED FOR MORE

(1) V porovnání s obdobím před prořezáním, kdy je běhoun pneumatiky maximálně opotřebený. Interní testy Michelin na leštěném betonu.
(2) Příklad sady pneumatik, které ujedou ročně 120 000 kilometrů, s 25 % prořezaných pneumatik v kontaktu s vozovkou.
(3) Interní testy Michelin: průměrné výsledky měření u 4 klíčových rozměrů na trhu (315/80 R 22.5, 315/70 R 22.5, 385/65 R 22.5 and 13 R 22.5).

Väčšia bezpečnosť!

Michelin odporúča prerezávanie, ak zostávajú 2 až 4 mm výšky dezénu.

Realizuje ho sieť profesionálnych partnerov. Prerezávanie je bezpečnou technikou, pretože sa s ním počíta už v štádiu koncepcie. Realizuje sa podľa našich pokynov, pričom nemá negatívny vplyv na robustnosť vrchného bloku ani na vnútornú štruktúru kostry vďaka ochrannej vrstve.

Pri nových pneumatikách MICHELIN a pneumatikách MICHELIN Remix® sú hrúbky podvrstviev pravidelné a dostatočné (4 až 5 mm) na úplne bezpečnú realizáciu prerezávania bez ovplyvnenia celkovej výkonnosti.

Prerezávanie dezénu žiadnym spôsobom nenarúša schválenie MICHELIN Remix®.

Optimalizovaná priľnavosť

Prerezávanie vytvára ostré hrany a výšku dezénu 6 až 8 mm. Výška dezénu sa potom približuje výške u pneumatiky pre nákladné autá ojazdenej na polovicu. Vaša pneumatika získa optimálnu priľnavosť, aby ste mohli jazdiť úplne bezpečne.

picto-recreusage_adherence

Na mokrej vozovke majú prerezávané pneumatiky vášho nákladného auta priečnu priľnavosť a pohyblivosť vyššiu približne o 10 % než tie isté, ale zjazdené, pneumatiky (1).

(1) Referencie Michelin – Test realizovaný na hladenom betóne

dlhšia životnosť

picto-recreusage_kilometres

Prerezávanie pneumatík MICHELIN predlžuje životnosť novej pneumatiky MICHELIN ako aj pneumatiky MICHELIN Remix® vďaka výške dezénu, ktorý sa hĺbením nanovo vytvorí. Takto umožní nových 6 až 8 mm dezénu najazdiť o 20 - 25 % kilometrov viac !

Menej paliva!

picto-recreusage_litre

Odpor pri jazde priamo ovplyvňuje spotrebu paliva.

Prerezávanie sa vykoná, keď pneumatiky vykazujú najlepší odpor pri jazde. Guma je vydratá a hrúbka gumy na zjazdenie je príliš tenká. Dezén sa deformuje menej pri kontakte s vozovkou, pneumatika sa prehrieva menej, a teda vyvíja menší odpor pri jazde, z čoho vyplýva znížená spotreba paliva.

Hĺbením sa vyhnete prezúvaniu vášho vozidla do nových pneumatík, čo vám zníži spotrebu paliva.

Rešpektovanie životného prostredia!

picto-recreusage_tonne

Znížením spotreby paliva prerezávanie pneumatík MICHELIN umožňuje znížiť emisie CO2 až o 1,6 tony na súpravu ročne (2) a chráni tak životné prostredie.

picto-recreusage_kilo

4 Prerezávanie predstavuje ušetrenú novú pneumatiku MICHELIN, a teda 70 kg nespotrebovaných surovín (3) a kostru pneumatiky, ktorá sa nevyhodí.

(2) Príklad cestnej súpravy s najazdenými 120 000 km ročne s pomerom prerezávaných pneumatík 25 %.
(3) Interné referencie Michelin: Priemerná hmotnosť meraná na 4 hlavných rozmeroch na trhu (315/80 R 22.5 ; 315/70 R 22.5 ; 385/65 R 22.5 ; 13 R 22.5).]

Legislatíva

Prerezávanie pneumatík MICHELIN spĺňa podmienky európskej legislatívy a legislatív platných v európskych štátoch. Vo väčšine štátov legislatíva uvádza, že pneumatika na nákladné vozidlá sa môže prerezávať, ak je na bokoch uvedené «regroovable » alebo symbol U. Prerezávanie zrealizujú profesionáli podľa platných nariadení.

Prerezávanie odporúča ETRTO (European Tyre and Rim Technical Organisation).

Protektorovanie MICHELIN Remix® predlžuje výkonnosť vašich pneumatík. Navyše vám umožňuje dosiahnuť úspory, ponúka vám oveľa väčšiu flexibilitu použitia a pri tom všetkom z vás robí aktéra trvalo udržateľnej dopravy.

Keďže protektorovaná pneumatika MICHELIN Remix® má rovnaké kľúčové vlastnosti ako nová pneumatika MICHELIN, najmä pokiaľ ide o bezpečnosť, robustnosť a životnosť, zaručí vám:

PROČ
PROTEKTOROVAT?

Abyste ušetřili, podpořili udržitelnou
dopravu a byli
pružní

...SE ZACHOVÁNÍM STOPROCENTNÍ BEZPEČNOSTI

Více informací: Biela kniha alebo DESIGNED FOR MORE

(1) Interní testy z roku 2013. Životnost pneumatiky MICHELIN Remix® = 97 % životnosti nové pneumatiky stejného rozměru.
(2) Evropský průměr, interní cenové informace z roku 2014 a internetové studie cen uskutečněná externí organizací.
(3) 350 kombinací protektorovaných/nových pneumatik k dispozici v rámci protektorování technologií MICHELIN Remix®
(4) Při protektorování technologií MICHELIN Remix® se přidává v průměru pouze 20 kg surovin, což odpovídá 70% úspoře surovin v porovnání s nákupem nové pneumatiky.

Viac úspor

rechapage_economie

Protektorovaná pneumatika MICHELIN Remix® vám ponúka až o 100 % vyšší počet prejdených kilometrov* pri cene, ktorá predstavuje 60 % z ceny novej pneumatiky MICHELIN**. Dvojnásobná úspora!
Navyše, vďaka kvalite kostry sa pneumatiky MICHELIN môžu protektorovať niekoľkokrát za sebou. Ďalší účinný spôsob, pomocou ktorého môžete optimalizovať vaše náklady.

* Na základe zistenia, že pri väčšine nových pneumatík MICHELIN a protektorovaných pneumatík MICHELIN Remix®sú rozmery, zmesi a objemy pneumatík rovnaké.
** Prehľad cien z interných zdrojov za rok 2014 a prehľad cien na internete za rok 2014 zostavený externou inštitúciou

Viac pružnosti

rechapage_souplesse

Protektorovanie MICHELIN Remix® predstavuje flexibilné riešenie, keďže vám umožňuje vyťažiť z vašich pneumatík to najlepšie a využiť ich čo najefektívnejšie.
Protektorovaná pneumatika vám ponúka možnosť vybrať si z viacerých možností stúpania a polôh. Rovnako môžete maximálne využiť vašu škálu pneumatík.
Protektorovanie MICHELIN Remix® vám tiež umožňuje prispôsobiť drážky vašich pneumatík vašim potrebám. Váš predajca Michelin vám dokáže ponúknuť až 350 možných kombinácií!

Viac ohľaduplnosti voči životnému prostrediu

rechapage_environnement

Protektorovanie predstavuje riešenie, ktoré chráni životné prostredie.
Protektorovanie MICHELIN Remix® nielen predlžuje životnosť pneumatík, ale znižuje aj počet nových pneumatík.
Navyše, protektorovanie predstavuje úsporu aj z hľadiska surovín. Konkrétnejšie, jedna pneumatika MICHELIN Remix® predstavuje úsporu 50 kilogramov surovín. Pri protektorovaní sa pridáva v priemere iba 20 kilogramov, čo predstavuje o 70 % menej surovín ako pri výrobe novej pneumatiky!

Ďalšie informácie o protektorovaných pneumatikách MICHELIN Remix®

rechapage_performance

Spoločnosť Michelin je takmer jedno storočie odborníkom na protektorovanie pneumatík pre nákladné automobily a prichádza s produktom MICHELIN Remix®.
Táto výnimočná technológia, ktorá zahŕňa výmenu behúňa pneumatiky na kostre MICHELIN, je vopred odborne navrhnutá a pripravená.
Protektorovanie MICHELIN vykonávajú naši odborníci pomocou popredných priemyselných technológií a spĺňa vaše požiadavky na bezpečnosť, úspornosť a ochranu životného prostredia.