Rady

Právny sprievodca

-1-

Aké pneumatiky je zakázané osadzovať na jednu nápravu?

Je zakázané osádzať na jednu nápravu, s jednoduchými alebo zdvojenými kolesami, pneumatiky pre nákladné vozidlá:

 • rôznych značiek,
 • rôznych rozmerov,
 • rôznych kategórií používania - cestné, špeciálne alebo zimné pneumatiky (s označením M+S). Dôležitá je kategória používania, nie dezén pneumatiky (jej vzor),
 • rôzne štruktúry (radiálne alebo diagonálne),
 • s rôznymi indexmi rýchlosti,
 • s rôznymi indexmi kapacity záťaže.

Pre bezpečné osadenie

Je možné osádzať pneumatiky s rôznym dezénom na jednu nápravu, ak sú:

 • rovnakej značky,
 • rovnakých rozmerov,
 • rovnakej štruktúry,
 • rovnakej kategórie používania,
 • s rovnakým rýchlostným kódom
 • a s rovnakým indexom kapacity zaťaženia.

Michelin vám odporúča osádzať na jednu nápravu pneumatiky s identickým dezénom, prípadne zdvojiť pneumatiky s rovnakým dezénom.

Opotrebenie pneumatík

Hĺbka hlavných drážok v štyroch rovnomerne rozmiestnených bodoch po obvode pneumatiky nesmie byť menšia než jeden milimeter na viac než jednom zo štyroch bodov.

usure

V článku R.314-1 cestného zákona sa uvádza:

 • pneumatiky, okrem pneumatík určených na verejné práce, musia mať na celej ploche behúňa viditeľný dezén;
 • nesmie byť vidieť žiadne plátno na povrchu ani na spodku dezénu pneumatiky;
 • pneumatiky nesmú mať na bokoch žiadne hlboké poškodenie.

Kontrola opotrebenia

Kontrola opotrebenia sa musí vždy vykonať vo viacerých bodoch pneumatiky.

Táto kontrola sa môže robiť pomocou mierky hĺbky alebo sledovaním kontroliek opotrebenia na behúni na bočnici, ak sa na pneumatike nachádzajú.

Po dosiahnutí zákonnej alebo technickej hranice opotrebenia sa musí pneumatika vymeniť.

V prípade abnormálneho opotrebenia alebo rozdielneho opotrebenia na jednej náprave sa poraďte s odborníkom.

Osadenie prerezaných pneumatík

Vo Francúzsku je podľa článku 4 cestného zákona (rozhodnutie z 24.10.1994) povolené osadiť prerezané pneumatiky vpredu ako aj vzadu na nákladných vozidlách s hmotnosťou viac než 3,5 tony vrátane vozidiel určených na prepravu osôb alebo nebezpečných látok…

pneus-recreuses

Osadenie protektorovaných pneumatík

Nové rozhodnutie zo 16. januára 2004 stanovuje pravidlá osádzania protektorovaných pneumatík homologovaných podľa nariadenia č. 109, ktorými sú:

Jednotné osadenie na náprave vybavenej len protektorovanými pneumatikami:

Vlastnosti protektorovaných pneumatík pre nákladné vozidlá, ktoré musia byť rovnaké, sú:

 • značka osoby vykonávajúcej protektorovanie,
 • rozmer pneumatík,
 • dezén pneumatík,
 • rýchlostný kód a indexy zaťaženia pneumatík,
 • rovnaká kategória používania pneumatík.

Je ZAKÁZANÉ osadiť na jednu nápravu protektorované pneumatiky rôznych značiek, nezávisle od značky kostry.

Je POVOLENÉ osadiť protektorované pneumatiky rovnakej značky nezávisle od značky kostry.

Zmiešané osadenie (nové/protektorované) na nápravu:

Homologované ZMIEŠANÉ osadenie na jednu nápravu je možné len, ak:

 • Je značka protektorovania a novej pneumatiky rovnaká.
 • Značky kostier sú rovnaké (nové aj protektorované).
 • Technické vlastnosti protektorovaných a nových pneumatík na jednej náprave, ktoré musia byť rovnaké, sú:
  • značka kostry a protektorovania,
  • rozmer pneumatík,
  • dezén (radiálny alebo diagonálny),
  • rýchlostný kód a indexy zaťaženia,
  • podmienky používania (cesty, terénna jazda, sneh - značenie M+S).
schema-legende

Francúzska legislatíva nestanovuje DEZÉN pneumatiky. Je preto možné osadiť protektorované ako aj nové pneumatiky s rôznym dezénom na jednu nápravu. Michelin však takéto osadenie neodporúča.

Pneumatiky MICHELIN Remix® boli vyvinuté tak, aby sa dali použiť na hnacej náprave ako aj na ťažnej náprave. Odporúčame neosádzať pneumatiky MICHELIN Remix® na prvej vodiacej náprave hnacích vozidiel.

Upozornenie: podmienky používania súvisiace s dezénom musia byť rovnaké: referencia značenia M+S. Michelin je výrobcom nových alebo protektorovaných pneumatík na ťažké vozidlá. Protektorovanie MICHELIN (postup REMIX alebo RCX) sa robí výlučne na kostrách MICHELIN. Protektorované pneumatiky MICHELIN môžu teda fungovať spolu na jednej náprave s novými pneumatikami MICHELIN.

Oprava pneumatiky

V priebehu svojej životnosti musí pneumatika spĺňať mnoho požiadaviek a môže dôjsť k jej poškodeniu rôznymi spôsobmi.

Je nebezpečné zanedbať poškodenie pneumatiky. Pneumatiky pre nákladné vozidlá MICHELIN sa dajú za určitých podmienok opraviť; s touto možnosťou sa rátalo už v štádiu jej vývoja.

Nie je možné opraviť všetky poškodenia.

Oprava pneumatiky je vecou pre vyškolených a kvalifikovaných odborníkov. Opravár je vždy ako jediný zodpovedný za správnosť a kvalitu zásahu na pneumatike.

Pred opravou sa musí pneumatika zosadiť a dôkladne prezrieť odborníkom zvnútra ako aj zvonku.

Životnosť výrobkov

Pneumatiky sa skladajú z rôznych typov materiálov a zložiek, ktorých vlastnosti sa v priebehu času menia. Tieto zmeny závisia od podmienok skladovania (teplota, vlhkosť, umiestnenie, atď.) a používania (záťaž, rýchlosť, tlak hustenia, stav kolies, atď.), ktorým sú pneumatiky vystavené.

Faktory ovplyvňujúce starnutie sú rôzne a ťažko sa merajú, preto Michelin odporúča okrem pravidelných kontrol používateľom aj pravidelnú kontrolu kvalifikovaným odborníkom, ktorý stanoví, či sa pneumatika môže ešte používať.

Táto kontrola sa musí vykonať minimálne raz ročne po 5 rokoch od uvedenia pneumatiky do prevádzky a po 8 rokoch od dátumu výroby.

Winter regulations

Country Depth of tread pattern Requirement to use tires with M+S or 3PMFS symbols Use of chains Definition of winter period
Austria 5 mm (radial)
6 mm (diagonal)
YES
Drive axles only
Authorised on drive axle tyres, minimum 2 mm From 01/11 to 15/04 for trucks and 01/11 to 15/03 for coaches
Belgium 1.6 mm NO Authorised in winter conditions  
Bosnia & Herzegovina 4 mm YES
Drive axles only
In the absence of an M+S / 3PMSF symbol on the tyres, chains are obligatory along with a shovel and a bag of sand in the vehicle From 15/11 to 15/04
Croatia 4 mm YES
Drive axles only
Authorised in the absence of M+S / 3PMSF tires, minimum 4 mm Definition of winter conditions: snow-, ice- or slush-covered roads, or forecasts of these conditions
Czech Republic 5 mm YES
Drive axles only
Authorised in the absence of M+S / 3PMSF tyres, minimum 6 mm. Obligatory when indicated on road signs From 15/11 to 30/04 or when indicated on road signs
Denmark 1 mm NO Authorised  
Finland 1.6 mm NO Authorised in winter conditions Studded tyres can be used from 01/11 to 31/03
France 1 mm NO Authorised Studded tyres can be used from the Saturday preceding 01/11 until the last Sunday in March
Germany 1.6 mm YES
Drive axles only
Authorised
Speed limited to 50 km/h
Definition of winter conditions: snow-, ice- or slush-covered roads, or forecasts of these conditions
Greece 2 mm on the drive axles and 1.6 mm on all the others NO Chains compulsory when indicated on road signs Chains compulsory when indicated on road signs
Hungary 1.6 mm if the tire dimension is < 750 mm, 3 mm if it is > 750 mm NO Chains compulsory when indicated on road signs  
Italy 1.6 mm NO Compulsory in the absence of M+S / 3PMSF tires, when indicated on road signs Chains compulsory when indicated on road signs
Kosovo 4 mm YES
Drive axles only
Compulsory in winter conditions Definition of winter conditions: snow-, ice- or slush-covered roads, or forecasts of these conditions
Luxembourg 1.6 mm YES
Drive axles only
  Definition of winter conditions: snow-, ice- or slush-covered roads, or forecasts of these conditions
Macedonia 6 mm on the drive axles and 4 mm on the others. YES
All axles
In the absence of an M+S / 3PMSF symbol on the tyres, chains of minimum 4 mm are obligatory, along with a shovel and bag of sand in the vehicle From 15/11 to 15/03
Montenegro 4 mm YES
Drive axles only 
Chains, shovel and bag of sand when roads are snow-covered From 1/11 to 1/04
Netherlands 1.6 mm NO NOT authorised  
Norway 5 mm YES(1)
All axles, including lift axles
Authorised with a requirement to use 3 to 7 pairs of chains depending on the number of axles From 15/11 to 31/03
Poland 1.6 mm (3 mm for coaches) NO Chains compulsory when indicated on road signs Chains compulsory when indicated on road signs
Portugal 1 mm NO Chains compulsory when indicated on road signs  
Romania 1.6 mm YES Authorized on drive axles From 15/11 to 15/03
Russia 4 mm YES(1)
All axles(2)
Authorised The reference period is from  1/12 to 28/02. But any federal subject can extend this period if necessary
Serbia 4 mm YES
Drive axles only
Chains compulsory on at least 2 drive wheels along with a shovel From 01/11 to 01/04
Slovakia 3 mm YES
Drive axles only
Authorised in the absence of M+S / 3PMSF tires or if indicated on road signs From 15/11 to 31/03
Slovenia 4 mm YES
Drive axles only
Authorised in the absence of M+S / 3PMSF tires, minimum 3 mm From 15/11 to 31/03
Spain 1.6 mm NO Chains compulsory when indicated on road signs Truck traffic can be stopped by the authorities depending on driving conditions
Sweden 5 mm YES(1)
Drive axles
Authorised From 01/12 to 01/04
Switzerland 1.6 mm NO Chains compulsory when indicated on road signs  
Turkey 4 mm YES
Drive axles(3)
Authorise From 01/12 to 01/04
UK 1 mm NO Not compulsory From 01/12 to 01/04
Other EU countries 1.6 mm NO Chains compulsory when indicated on road signs In some countries, chains or winter tires can be compulsory as dictated by road signs
(1) The tires must be specifically designed for winter conditions.
(2) On trailer axles as of 2015.
(3) On trailer axles in the future.
Provided for informational purposes only, may be subject to changes in local regulations.

The M+S symbol is a manufacturer’s independent statement based on their own non-regulatory standards.
The Alpine (3PMSF) symbol is awarded if the tire passes a traction test in winter conditions performed in accordance with UNECE Regulation 117.
The test results are tangible and comparable. 3PMSF is the only real standard for measuring winter mobility.

Značenie E2

Pneumatiky vyrábané spoločnosťou Michelin sú vyvinuté tak, aby spĺňali špecifické podmienky jazdy v geografických zónach, v ktorých sa majú predávať a používať. Pre Európu sa musia pneumatiky MICHELIN označovať značením E2, ktoré označuje ich prispôsobenie európskym podmienkam jazdy v nasledujúcich krajinách:

Albánsko

Nemecko

Andora

Rakúsko

Bielorusko

Belgicko

Bosna-Hercegovina

Chorvátsko

Dánsko

Španielsko

Estónsko

Faerské ostrovy

Fínsko

Francúzsko

Gruzínsko

Grécko

Grónsko

Maďarsko

Írsko

Island

Taliansko

Kazachstan

Lotyšsko

Lichtenštajnsko

Litva

Luxembursko

Macedónsko

Moldava

Monako

Nórsko

Holandsko

Poľsko

Portugalsko

Rumunsko

Spojené kráľovstvo

Rusko

San Marino

Slovensko

Slovinsko

Švédsko

Švajčiarsko

Česká republika

Ukrajina

Vatikán

Juhoslávia

Označenie FRT

Označenie "FRT" (uvedené v nariadení 54: "Značenie 3.1.15") sa týka pneumatík vyvinutých špeciálne pre nosné nápravy (pneumatiky pre ťahané nápravy).

Toto nariadenie sa vzťahuje na všetky nové pneumatiky, ktoré sa používajú na európskom území: to znamená, že pneumatiky s označením FRT sú homologované len na nosné nápravy a nemôžu sa použiť na iné nápravy.

Michelin nenesie žiadnu zodpovednosť za dôsledky škôd spôsobených jazdou proti týmto predpisom.

Prerezávanie dezénu

Hlavné európske predpisy

Krajina Obmedzenia pre osadenie hĺbených pneumatík Ostránenie povrchu pre nákladné vozidlá vzhľadom k opotrebeniu (okrem použitia v zime)
Minimálna hĺbka Poznámky
NEMECKO Zákaz na vodiacich
 nápravách diaľkových autobusov, ktorých
 rýchlosť dosahuje 100 km/h
1,6 mm  
RAKÚSKO Zákaz na všetkých vodiacich
 nápravách všetkých nákladných vozidiel
2 mm  
BELGICKO Žiadne 1,6 mm  
BULHARSKO Zákaz na všetkých vodiaich
 nápravách všetkých nákladných vozidiel
1,6 mm  
CHORVÁTSKO Žiadne 1,6 mm  
DÁNSKO Žiadne 1 mm  
Španielsko Žiadne žiadne  
ESTÓNSKO Žiadne 1,6 mm  
FÍNSKO Žiadne 1,6 mm  
FRANCÚZSKO Žiadne 1 mm  
GRÉCKO Žiadne 2 mm  
MAĎARSKO Zákaz na jednoduchých
 nápravách diaľkových a iných autobusov
5 mm pre diaľkové a iné autobusy s pneumatikami
 s priemerom > 750 mm
 3 mm pre ostatné autobusy
 1,6 mm pre ostatné vozidlá
 
TALIANSKO Žiadne 1,6 mm  
LETTONIE Aucune 1,6 mm  
LITVA Žiadne 1 mm  
LUXEMBURSKO Žiadne 1 mm pre ťahané vozidlá
 1,6 mm pre hnacie
 vozidlá
 
NÓRSKO Žiadne 1,6 mm  
HOLANDSKO Žiadne žiadne  
POĽSKO Zákaz na jednoduchých
 nápravách diaľkových autobusov, ktorých
 rýchlosť dosahuje 100 km/h
3 mm pre diaľkové autobusy, ktorých
 rýchlosť dosahuje 100 km/h
 1,6 mm pre ostatné vozidlá
 
PORTUGALSKO Žiadne    
RUMUNSKO Žiadne 1,6 mm  
RUSKO Zákaz na všetkých vodiacich
 nápravách nákladných vozidiel
2 mm pre diaľkové a iné autobusy
 1 mm pre ostatné nákladné vozidlá
 
SRBSKO Žiadne 2 mm  
SLOVENSKO Žiadne 1,6 mm  
SLOVINSKO Žiadne 1,6 mm  
ŠVÉDSKO Žiadne 1,6 mm Zdvojené vonkajšie pneumatiky. Bez minimálnej hĺbky
 okrem zimného obdobia.
ŠVAJČIARSKO Žiadne 1,6 mm  
ČESKÁ REPUBLIKA Zákaz na vodiacich
 nápravách diaľkových a iných autobusov
1,6 mm  
TURECKO Žiadne 1,6 mm  
SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO Žiadne 1 mm  
UKRAJINA Zákaz na všetkých vodiacich
 nápravách všetkých nákladných vozidiel
2 mm pre diaľkové a iné autobusy
 1 mm pre ostatné nákladné vozidlá