Rady

Sprievodca bezpečnosťou

-1-

Funkcie pneumatiky

Súvisiace riziká

Nosenie záťaže Definované vlastnosťami vozidla:
záťaž na nápravu
Poddimenzovaná zaťažená pneumatika sa prehreje. Toto môže mať za následok rýchle opotrebenie pneumatiky pri jazde, pričom môže dôjsť k náhlemu defektu. Stopa na vozovke nebude optimálna, čo zhorší správanie a priľnavosť: vedenie, pohyblivosť a brzdenie. Kompromisom môže byť protektorovanie. Životnosť sa skráti.
Znášanie rýchlosti Definované vlastnosťami vozidla:
maximálna rýchlosť vozidla
Poddimenzovaná pneumatika sa prehreje. Toto môže mať za následok rýchle opotrebenie pneumatiky pri jazde, pričom môže dôjsť k náhlemu defektu. Kompromisom môže byť protektorovanie. Životnosť sa skráti.
Jazda na rôznych povrchoch Podľa profesie a používania Pneumatika neprispôsobená umiestneniu alebo používaniu sa môže:
- prehriať: prípad pneumatiky na rôzne použitie, ktorá sa používa na dlhé diaľničné trasy.
- opotrebovať: prípad behúňa s dezénom pneumatiky na cestné použitie, ktorá by sa ale používala na neupravenom povrchu.
V tomto prípade musí pneumatiku, na ktorej sa zistia výrazné poškodenia, prezrieť odborník, ktorý stanoví, či sa môže ešte ďalej používať, opraviť alebo stiahnuť z jazdenia. Upozorňujeme, že odhalenie kovových kostier môže mať za následok ich oxidáciu: pneumatika s takýmto poškodením porušuje pravidlá cestnej premávky. Takéto poškodenie môže mať za následok rýchle opotrebenie pneumatiky za jazdy, dokonca až náhly defekt. Kompromisom môže byť protektorovanie. Životnosť sa skráti.
Vedenie vozidla Podľa profesie a používania Na vodiacej náprave pneumatika neprispôsobená umiestneniu alebo používaniu môže mať, v závislosti od stavu povrchu cesty a rýchlosti, menej presné vedenie. To môže ovplyvniť ovládanie vozidla.
Vedenie vozidla Informovanie vodiča
o stave povrchu
Pneumatiky vodiacej náprave prichádzajú ako prvé do styku s prichádzajúcim cestným povrchom. Pneumatiky určené na túto nápravu musia postupne odovzdávať informácie o zmene stavu jazdného povrchu: ako napríklad dočasné zhoršenie priľnavosti. Pneumatika, ktorá nie je určená na tieto účely, môže byť menej progresívna alebo môže zdržať niektoré informácie o zmene jazdného povrchu.
Zabezpečenie pohodlia
jazdy
Špecifická vlastnosť
pneumatík na vodiacu nápravu: prispôsobený dezén a jednotnosť
Vodiaca náprava je obzvlášť citlivá na jednotnosť pneumatík: prepojenie s volantom, umiestnenie blízko vodiča, atď. Pneumatiky určené na túto nápravu sú špeciálne vyvinuté tak, aby spĺňali toto kritérium a majú taktiež dezén prispôsobený na optimalizáciu tejto funkcie. Pneumatika, ktorá nie je určená na vodiacu nápravu, nebude plniť túto funkciu rovnako dobre a môže mať za následok zvýšenie vyrovnávacej hmotnosti súpravy.
Prevod
momentu
Brzdenie: závisí od brzdových
systémov vozidla.
Pri núdzovom brzdení je vodiaca
náprava veľmi namáhaná.
Brzdenie systémom spomaľovania
zabezpečuje hnacia náprava
Pri núdzovom brzdení sa prenáša veľká záťaž na vodiacu nápravu: pneumatiky na tejto náprave hrajú teda hlavnú rolu v brzdnej vzdialenosti vozidla.
Pneumatika, ktorá nie je určená na vodiacu nápravu, môže mať horšie brzdné vlastnosti práve v tomto umiestnení.
Pri brzdení pomocou spomaľovania sa veľmi namáhajú pneumatiky hnacej nápravy, a to najmä v dezéne a kostre: nevhodná pneumatika môže horšie prenášať brzdný moment a zároveň sa skráti jej životnosť.
Prevod
momentu
Motor: závisí od výkonu
a momentu vozidla
Zrýchlenie vozidla sa prenáša na jazdný povrch len cez pneumatiky hnacej nápravy: nevhodná pneumatika môže horšie prenášať hnací moment a zároveň sa skráti jej životnosť.
Trvácnosť pre zníženie
nákladov
vzhľadom na kilometrrovú výkonnosť Pneumatiky musia byť prispôsobené náprave a použitiu vozidla: dezén neprispôsobený náprave alebo rad neprispôsobený použitiu nebudú mať kilometrovú výkonnosť zodpovedajúcu potenciálu pneumatiky.
Trvácnosť pre zníženie
nákladov
vzhľadom na spotrebu
paliva
Pneumatiky nákladného auta majú veľký vplyv na spotrebu paliva. Výber radu a dezénu bude mať vplyv na spotrebu. Pre určité použitia sa dá optimalizovať spotrebu vďaka pneumatikám s nízkym valivým odporom.
Valivý odpor pneumatík sa postupne s ich opotrebením znižuje: výmena pneumatík pred ich úplným opotrebením* má za následok slabší potenciál úspory paliva.

*Úroveň úplného opotrebenia pneumatiky závisí od miestnej legislatívy. Bez zohľadnenia legislatívy a zimnej sezóny nikdy nejazdite s pneumatikami, ktorých výška dezénu je menšia než 1 mm po prerezaní dezénu.

Riziká súvisiace s vodiacou nápravou, ktoré môžu vyústiť do slabšej priľnavosti, vedenia alebo rýchlemu opotrebeniu pneumatiky počas jazdy, môžu mať za následok náhly defekt až stratu kontroly nad vozidlom.