Vaše výhody

Životné prostredie

 Keďže čistejšia doprava začína byť nevyhnutnosťou, MICHELIN sa už viac než 100 rokov podieľa na trvalo udržateľnom rozvoji prostredníctvom inovácií svojich výrobkov, pričom zároveň znižuje vplyv svojich európskych závodov s certifikáciou ISO 140011 na životné prostredie.

 MICHELIN ponúka výrobky, ktoré majú nižšiu spotrebu surovín, ako napríklad protektorované pneumatiky MICHELIN REMIX2.

1: MICHELIN zredukoval environmentálnu stopu svojich závodov o 33 % za 6 rokov (zdroj: správa o činnosti a trvalo udržateľno rozvoji 2011).
2: MICHELIN REMIX ušetrí 50 kg surovín, priemerná hmotnosť jednej mykanej kostry.