Vaše výhody

Životné prostredie

-1-

 Keďže čistejšia doprava začína byť nevyhnutnosťou, MICHELIN sa už viac než 100 rokov podieľa na trvalo udržateľnom rozvoji prostredníctvom inovácií svojich výrobkov, pričom zároveň znižuje vplyv svojich európskych závodov s certifikáciou ISO 140011 na životné prostredie.

 MICHELIN ponúka výrobky, ktoré majú nižšiu spotrebu surovín, ako napríklad protektorované pneumatiky MICHELIN REMIX2.

1: MICHELIN zredukoval environmentálnu stopu svojich závodov o 33 % za 6 rokov (zdroj: správa o činnosti a trvalo udržateľno rozvoji 2011).
2: MICHELIN REMIX ušetrí 50 kg surovín, priemerná hmotnosť jednej mykanej kostry.