Vaše výhody

Vaša rentabilita

-1-

Obstarávacia cena na kilometer

Keďže pneumatika, ktorá dlho vydrží, pričom si udrží svoje vlastnosti od prvého do posledného kilometra, prispeje k ziskovosti vašej spoločnosti, MICHELIN sa neustále snaží dodávať pneumatiky, ktorých kvalita, robustnosť a trvácnosť kostry splnia vaše očakávania.

Optimalizujte vašu výkonnosť v kilometroch vďaka konštrukcii, ktorú môžete protektorovať alebo nechať prerezať jej dezén

Vstúpte do zákulisia MICHELIN a zoznámte sa s našimi testovacími zariadeniami pre nákladné autá:

V zákulisí od MICHELINU: Hľadanie Marca Pola

Spotreba paliva

Keďže jednu plnú nádrž z troch spotrebujú pneumatiky* (ADEME: Agence De l'Environnement et de la Maitrise de l'Energie (Agentúra pre životné prostredie a riadenie energií), MICHELIN sa usiluje o vývoj a výrobu pneumatík, ktoré prispejú k zníženiu spotreby paliva vašimi nákladnými autami a autobusmi.

MICHELIN zameriava svoje úsilie na zníženie odporu pri jazde, pričom chce udržať najvyššiu úroveň ostatných očakávaných vlastností pneumatiky, najmä bezpečnosť a dlhú životnosť.

Správne / Nesprávne: pneumatiky pre nákladné autá a úspora paliva - 4. diel